شرح وظایف واحد پاسخگویی به شکایات

تعداد بازدید:۴۳۶۸

 

  • دریافت شکایات حضوری، تلفنی و مکتوب مردم (مراجعین) از واحدها و کارکنان دانشگاه

  • بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی

  • بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی

  • پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان

  • جمع بندی شکایات به صورت دوره ای و تجزیه و تحلیل شکایات و ارائه گزارش برای ریاست دانشگاه ودفتر متبوع در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  • پیگیری، نتایج گزارش های تهیه شده

  • پیگیری اقدامات انجام یافته برای ارسال پاسخ به شاکیان

آخرین ویرایش۱۷ دی ۱۳۹۶