شرح وظایف واحدهای تابعه

تعداد بازدید:۱۷۴۷

‌‌‌‌‌‌‌شرح وظایف واحد اسناد:

 • بررسی و تفکیک اسناد واجد ارزش از اسناد فاقد ارزش

 • بررسی اسناد جاری و انتقال به بایگانی نیمه جاری و راکد

 • انجام امور مربوط به امحای اسناد فاقد ارزش

 • هماهنگی با سازمان اسناد ملی کشور جهت امحای اوراق و اسناد واجد ارزش

 • تنظیم صورتجلسات مربوط به امحاء اسناد

 • بررسی و انتقال قبوض باطله مراکز بهداشتی درمانی تابعه

 • انجام امور مرتبط با مکاتبات مدیریت اسناد وزارت متبوع با دانشگاه

 • بررسی، جمع آوری و تفکیک پرونده بیماران بستری در مراکز درمانی

 • سایر امورات محوله

 

جدول شرح اطلاعات اسناد و مدارک قابل امحاء

 

 

ردیف

عنوان

فایل‌ها

۱

نمونه فرمهای امحاء

دانلود فرم

۲

نحوه امحاء اسناد

دانلود فرم

۳

مجموعه قوانین دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های سازمان اسناد ملی

دانلود فرم

۴

فهرست مجوزهای دارای شناسه

دانلود فرم

۵

بخشنامه‌های امحاء اسناد و مدارک

دانلود فرم

۶

نمونه صورتجلسه تحویل اسناد و مدارک قابل امحاء

دانلود فرم

۷

شیوه نگهدای میکروفیلم

دانلود فرم

*************************************************************************************************************

شرح وظایف واحد املاک:

 • جمع آوری اسناد مالکیت و ارسال آن به اداره اموال دولتی و اوراق بهادار امور اقتصادی و دارایی جهت اخذ سند تک برگی.

 • اخذ نامه بند"د" از اداره اموال دولتی و اوراق بهادار امور اقتصادی و دارایی و ارائه آن با نقشه رقومی و UTM و CD به اداره ثبت و اسناد املاک کل کشور.

 • پیگیری و اخذ سند تک برگی از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه مربوطه.

 • تشکیل پرونده و ثبت نام برای املاکی که فاقد سند مالکیت می‌باشند.(براساس ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ شهری و ماده ۳۳ روستایی اقدام می‌شود)

 • مراجعه به اداره دارایی، شهرداری، ثبت و اسناد و املاک و دفترخانه جهت نقل و انتقال اموال غیر منقول دانشگاه و مراکز تابعه.

 • معرفی کارشناسان خبره و رسمی دادگستری جهت ارزیابی مکان‌های مورد درخواست.

 • انجام هرگونه توافق در خصوص املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها.

 • انجام مقدمات مربوط به فروش اجاره یا املاک متعلق به دانشگاه پس از تصویب هیئت امنا.

 • سایر امورات محوله

**************************************************************************************************************

 

شرح وظایف امور حقوقی و کیفری:

) اموردعاوی (حقوقی کیفری)

اموری است که از طریق دفتر امور حقوقی جهت استیفای حقوق دانشگاه و یا دفاع از حقوق دانشگاه از طریق مراجع قضائی انجام می‌شود:

 

الف) دعاوی حقوقی:

 • تهیه و جمع آوری مدارک لازم جهت تنظیم دادخواست حقوقی و یا لایحه دفاعیه، تقدیم دادخواست به مرجع قضائی و ثبت آن و اخذ شماره ثبت و پیگیری، شرکت در جلسات دادرسی پس از تعیین وقت، پیگیری و اطلاع از مفاد آرای صادره له و علیه دانشگاه و پی گیری اجرای حکم، اعتراض و تجدید نظر خواهی نسبت به آرایی که علیه دانشگاه صادر گردیده است.
 • اخذ خسارات از متخلفین از مفاد قرارداد
 • اخذ خسارات از ممتنعین از اجرای تعهدات از طریق مراجع قضائی و یا دفتر اسناد رسمی و یا ادارات ثبت
 • اقدامات قانونی مبنی بر تخلیه ملک و مطالبه ضرر و زیان وارده، مطالبه اجور معوقه
 • الزام به انجام تعهد از طرق مختلف قانونی از جمله مراجع قضائی و دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد
 • بررسی و پاسخ به ادعاهای حقوقی مطروحه علیه دانشگاه در مراجع غیر قضائی
 • بررسی، شرکت در جلسات رسیدگی دیوان عدالت اداری
 • بررسی، پاسخ شرکت در جلسات رسیدگی دیوان عدالت اداری مربوط به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی علیه دانشگاه و مؤسسات تابعه

ب) دعاوی کیفری:

 • تهیه و جمع آوری مدارک و مستندات لازم جهت تنظیم شکوائیه
 • تقدیم شکوائیه به مرجع قضائی (قاضی ارجاع)، ثبت آن و اخذ شماره ثبت
 • مراجعه به واحد ارجاع شونده و تکمیل برگه اظهارات و تشکیل پرونده
 • پیگیری از طریق مراجع قضائی و انتظامی (بازپرسی، دادیاری، کلانتری، آگاهی)
 • معرفی نماینده حقوقی، شرکت در وقت تعیین شده و پیگیری تا حصول نتیجه
 • تجدید نظر خواهی از آرایی که علیه دانشگاه صادر شده‌اند
 • پیگیری اجرای حکم، آرا قطعی
 • حمایت قضائی از کارمندان و مسئولین در مراجع قضائی

************************************************************************************************

شرایط لازم جهت اخذ تعهد در دفترخانه‌ها

 

شرایط مربوط به نحوه تنظیم سند تعهد و شرایط مربوط به ضامنین

 

باز کردن فایل

 

شرح وظایف تعهدات:

 • بررسی وضعیت تعهد و اخذ غرامت تحصیلی از متعهدینی که از انجام خدمت تعهدات قانونی خویش، خوداری نموده‌اند

 • اقدامات مورد نیاز در خصوص انجام مکاتبات لازم در زمینه سند تعهد و تعیین میزان مطالبات دانشگاه از متعهدین از طریق

 • ادارت و قسمت‌های مربوطه پرداخت کننده وجوه یا مراجع مسئول مندرج در سند تعهد

 • اخذ تعهد رسمی ازدانشجویان خارج از استان وارسال اصل سند با نامه به دانشگاه‌های تابعه

 • اخذ تعهد جهت فرصتهای مطالعاتی

 • نظارت و اقدام به صدور در خواست اجراییه نسبت به اسناد لازم الاجرا به منظور وصول حقوق دانشگاه و دولت

 • اخذ وثیقه ملکی و غیر ملکی از متقاضیان استفاده از بورس تحصیلی

 • اقدام در جهت فک سند در صورت ایفای تعهدات شخص متعهد از طریق دفترخانه مربوطه و اجرای ثبت تا حصول نتیجه

 • در صورت عدم ایفای تعهد تقاضای صدور اجراییه و ارسال آن به اجرای ثبت جهت وصول طلب

 • مکاتبه با اداره متبوع کارمند ضامن جهت مبلغ مورد مطالبه و کسر از حقوق وی

 • اخذ تعهد محضری از دانشجویان جهت شرکت در سفرهای علمی، زیارتی و سیاحتی

 

 

ر دیف

فایل تعهدات

۱

فرم اخذ تعهد از پذیرفته شدگان دوره تکمیلی (فلوشیب)

۲

فرم تعهدپذیرفته شدگان در آزمون دستیاری فوق تخصصی

۳

فرم تعهد محضری از دستیاران آزاد

۴

فرم تعهد پذیرفته شدگان مقطع دکتری عمومی (مناطق محرم)

۵

فرم سند تعهد پذیرفته شدگان مقطع تخصصی بالینی (سهمیه مناطق محروم)

۶

فرم تعهد پذیرفته شدگان در آزمون دستیار فوق تخصصی (مخصوص اعضای هیئت علمی)

۷

فرم سند تعهد پذیرفته شدگان مقطع تخصصی داروسازی

8

فرم اخذ وثیقه ملکی از دستیاران آزاد

9

فرمت وثیقه ملکی پذیرفته شدگان مقطع تخصصی بالینی

10

فرم تعهد محضری بهره مندی از ماموریت آموزشی اعضای هیئت علمی( غیر از پذیرفته شدگان آزمون دستیاری فوق تخصصی)

11

فرم تعهد محضری بهره مندی از ماموریت آموزشی اعضای کارکنان غیر هیئت علمی( غیر از پذیرفته شدگان آزمون دستیاری)

12

فرم تعهد محضری بهره مندی از ماموریت آموزشی کارکنان غیر هیئت علمی( پذیرفته شدگان آزمون دستیاری)

13

فرم تعهد محضری بهره مندی از ماموریت آموزشی اعضای هیئت علمی( پذیرفته شدگان آزمون دستیاری فوق تخصصی)


 

شرایط لازم جهت اخذ تعهد در دفترخانه‌ها

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۷ دی ۱۴۰۰