دفتر ریاست

تعداد بازدید:۱۶۵۸۳

مشاور اجرایی و رئیس دفتر ریاست دانشگاه

دکتر محمد صادق سلطان محمدزاده
رشته تحصیلی: پزشکی عمومی

 

 


 

مسئول دفتر: رضا مرادی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی


دفتر رئیس دانشگاه محل دریافت مکاتبات و ارسال پاسخ و کارشناسی نامه ها و هماهنگ کننده واحدهای ۲۰ گانه حوزه ریاست و تنظیم کننده وقت ریاست دانشگاه و پاسخگویی به ارباب رجوع می باشد.

این دفتر کانون اصلی تمرکز امور مرتبط با سیستم سلامت می باشد. همکاران شاغل در دفتر ریاست سعی میکنند علیرغم حجم زیاد مراجعات حضوری و غیر حضوری با سعه صدر پاسخگویی مراجعین محترم باشد.

 

خلاصه‌ای از وظایف دفتر ریاست دانشگاه:

  • برنامه‌ریزی تقویم کاری سالیانه و روزانه ریاست دانشگاه

  • انجام هماهنگی‌های لازم با کلیه معاونت‌ها وواحدهای زیرمجموعه

  • برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات، همایش‌ها و گردهمایی‌ها از قبیل جلسات هیات رئیسه، شورای دانشگاه، جلسات مدیران دانشگاه و...

  • برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم جهت بازدید ریاست دانشگاه از مراکز، بیمارستانها و واحدهای تابعه دانشگاه و همچنین شبکه‌های بهداشتی و درمانی شهرستانها

  • ارجاع نامه‌ها و تهیه پاسخ نامه‌های واصله و...

  • تعیین وقت جهت متقاضیان ملاقات با ریاست دانشگاه

  • پیگیری، راهنمایی و رفع مشکلات مراجعانی که نیاز به مساعدت و مددکاری دارند

  • راهنمایی و پیگیری امور افراد مراجعه کننده به دفتر

 

شماره های تماس:

نام واحد

تلفن مستقیم

دفتر رئیس دانشگاه

۳۳۵۳۴۷۹۰

۳۳۵۳۴۷۹۸

دورنویس

۳۳۵۳۴۷۵۱

تلفن گویا و ضبط و پیگیری پیام و درخواستهای صوتی

۳۳۵۲۲۱۸۸

مشاور اجرایی و رئیس دفتر ریاست دانشگاه

۳۳۵۳۴۷۷۵- ۰۴۵

 

آخرین ویرایش۱۵ اسفند ۱۴۰۰