اولین جلسه هیات امنای دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی اردبیل و خلخال

تعداد بازدید:۴۹۵

اولین جلسه هیات امنای دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی اردبیل و خلخال در سالجاری راس ساعت 12 روز 400/03/1 بصورت مجازی و مشترک مابین دبیرخانه مرکزی هیات های امنای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  و با حضور اعضای حقیقی و حقوقی و با موضوع بررسی و تصویب کلیات بودجه تفصیلی سال 1400 دانشگاه/ دانشکده اردبیل و خلخال برگزار گردید.همچنین در این جلسه پیشنهادات مشترک و اختصاصی دانشگاه/ دانشکده مطرح، بررسی و تعدادی نیز به تصویب اعضا رسید.

آخرین ویرایش۱۲ خرداد ۱۴۰۰