امور ایثارگران

تعداد بازدید:۳۸۹۷

مسئول امور ایثارگران:

احد عبدالمحمدزاده


تلفن تماس: ۳۳۵۳۴۷۲۲-۰۴۵

پست الکترونیکی:
ravabet@arums.ac.ir

 

دستورالعمل رسیدگی به امور ایثار گران

آخرین ویرایش۰۴ بهمن ۱۳۹۷