برگزاری دومین جلسه هیات امناء دانشگاه /دانشکده اردبیل و خلخال در سال ۹۸

۰۵ دی ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۶ کد : ۹۴۲۶ اخبار
تعداد بازدید:۲۲۹۰
برگزاری دومین  جلسه هیات امناء دانشگاه /دانشکده اردبیل و خلخال در سال ۹۸

دومین جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل و دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال در سالجاری ،روز دوشنبه مورخ 98/10/2 ساعت 9 صبح در محل دبیرخانه هیات امناء و مجامع و شورای های وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و با حضور اعضاء‌هیات امناء تشکیل گردید .دراین جلسه آقای دکتر اخوان رئیس دانشگاه ضمن تشکر از حضور اعضاء و تبریک انتصاب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی بعنوان نماینده وزیر و دبیر هیات های امنا و مجامع و شورای های وزارت ،از زحمات آقای دکتر نجفی خواه قدردانی نمودند .سپس اهم عملکرد دانشگاه اردبیل و دانشکده خلخال در سال 1397 و شاخصهای عملکردی به اطلاع اعضا رسیده و مورد بحث و تبادل نظر  قرار گرفت. در ادامه گزارش حسابرسی و صورت های مالی دانشگاه اردبیل و دانشکده خلخال مطرح و مورد تائید قرار گرفت.همچنین پیشنهادات مشترک و اختصاصی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر تعدادی از پیشنهادات به تائید اعضاء رسیده و درخصوص پیشنهادات باقیمانده مقرر گردید مستندات کامل و جامع جمع آوری و هماهنگی های لازم با واحدهای ذیربط معمول گردد. همچنین دراین جلسه ابلاغ اعضای محترم دوره جدید هیات امناء دانشگاه و دانشکده اعطا و از زحمات آقای دکتر خلیل رستمی عضو قبلی هیات امناء تشکر وقدردانی بعمل آمد.


نظر شما :