تماس با مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه

تعداد بازدید:۶۸۷۷

 

شماره تلفن مستقیم مدیریت: ۰۴۵-۳۳۵۳۴۸۰۳- ۰۴۵-۳۱۵۵۲۱۷۰( شماره تلفن داخلی: ۲۱۷۰)

شماره تلفن کارشناسان: ۰۴۵-۳۳۵۳۴۷۰۶

حضوری:

از طریق مراجعه مستقیم به مدیریت بازرسی و پر کردن فرم شکایت

آدرس مدیریت بازرسی: اردبیل - انتهای خیابان دانشگاه، اول شهرک کوثر، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، حوزه ریاست دانشگاه، طبقه چهارم

دورنویس: ۰۴۵-۳۳۵۲۲۱۸۷

کدپستی: ۸۵۹۹۱-۵۶۱۸۹

جهت دانلود فرم (شماره ۱) شکایت مدیریت بازرسی و پاسخگویی به شکایات کلیک نمایید.

 

پست الکترونیکی

از طریق ارسال پیام به پست الکترونیکی bazrasi@arums.ac.ir

آخرین ویرایش۲۶ آذر ۱۳۹۷