مدیر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

تعداد بازدید:۱۱۸۸۷

سید روح اله خلیلی موسوی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

دورنویس: ۳۳۵۳۴۷۰۶-۰۴۵
تلفن داخلی: ۲۱۷۰( تلفنخانه :۳۳۵۳۴۷۷۵-۳۳۵۳۴۷۹۰ -۰۴۵)

پست الکترونیکی: bazrasi@arums.ac.ir

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۴۰۰