مدیر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

تعداد بازدید:۱۳۰۳۴

دکتر انوشیروان صدیق

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی محیط زیست – آلودگی محیط زیست

دورنویس: ۳۳۵۳۴۷۰۶-۰۴۵
تلفن داخلی: ۲۱۷۰( تلفنخانه :۳۳۵۳۴۷۷۵-۳۳۵۳۴۷۹۰ -۰۴۵)

پست الکترونیکی: bazrasi@arums.ac.ir

آخرین ویرایش۲۳ بهمن ۱۴۰۰