آئین نامه ها و بخش نامه ها

تعداد بازدید:۴۰۳۹

مالی

آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها سال ۱۳۹۳

بخشنامه معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۲

موافتنامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان

آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها سال ۱۳۹۱

بخشنامه درآمد

تصویب نامه در خصوص سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳

تصویب نامه در خصوص سقف تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۳

تصویب نامه درخصوص هزینه اجرای برنامه های تحول نظام سلامت

بخش نامه وزارتی در خصوص مهلت قانونی پاسخگویی به شکایات واصله

ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزیابی عملکرد کارکنان سال ۱۳۹۲

ارزیابی عملکرد کارکنان سال ۱۳۹۳

اداری

آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیات علمی - وزارت بهداشت

آیین نامه اداری، استخدامی اعضای هیات علمی

شیوه نامه اعطای گواهینامه نوع دوم

بخشنامه فرایند ارتقا رتبه کارکنان در دانشگاه های علوم پزشکی

آیین نامه اجرایی بند (ج) و تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری

نامه رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص ماده ۵۶ قانون برنامه پنجم توسعه

دستور العمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان

دستورالعمل ماده (۶۹) قانون مدیریت خدمات کشوری

ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل

آیین نامه اجرایی ماده (۷۳) قانون مدیریت خدمات کشوری

آیین نامه اجرایی ماده (۴۰) قانون مدیریت خدمات کشوری

دستور العمل نحوه پرداخت فوق العاده کارایی و عملکرد

دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده بهره وری (موضوع ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری)

مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصوص جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نحوه تطبیق کارمندان با جداول مذکور و دستورالعمل بند (۹) ماده (۸۶) همان قانون ودستورالعمل پرداخت کمکهای رفاهی کارمندان دولت

آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری

آیین نامه اجرایی مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری

آیین نامه اجرایی بند (۳) ماده (۴۸) قانون مدیریت خدمات کشوری

آئین نامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون مدیریت خدمات کشوری

دستورالعمل ارزیابی کارکنان

ممنوعیت به کارگیری کارکنان قراردادی در پست های مدیریتی و مالی

آموزشی، علمی، پژوهشی

آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بهداشت و درمان

بخشنامه معاونت محترم درمان در خصوص امنیت HIS

آیین نامه حمل ونقل وایمنی

آیین نامه تاسیس درمانگاه

مجوزفعالیت محدودپزشکان درمطب

آیین نامه بیمارستانهای هیئت امنایی

آیین نامه تعرفه خدمات پزشکی

آیین نامه ارزش گزاری خدمات جراحی وبیهوشی

آیین نامه تاسیس مرکزپیشگیری وارتقاء

آیین نامه تاسیس مرکزفیزیوتراپی

آیین نامه تاسیس دفتربینایی سنجی

آیین نامه تاسیس دفترمشاوره تغذیه

آیین نامه مرکزارتوپدی

آیین نامه تاسیس مرکزتوانبخشی

آیین نامه مرکز مراقبت درمنزل

آیین نامه تاسیس موسسه ساخت وفروش عینک طبی

آیین نامه تاسیس درمانگاه پوست ومو

آیین نامه مرکزآلرژی وآسم

آیین نامه تاسیس مرکزتصویربرداری

آیین نامه خدمات پزشکی

آیین نامه تاسیس مرکزآمبولانس خصوصی

آیین نامه تاسیس آزمایشگاه

آیین نامه تاسیس مرکز سوء مصرف مواد

آیین نامه تاسیس مرکز جراحی

آیین نامه تاسیس بیمارستان

آئین نامه تاسیس دفتر کار بینائی سنجی

دستورالعمل اجرایی استفاده از دانشجویان پرستاری در بالین

بخشنامه معاونت محترم درمان دانشگاه در خصوص زنجیره کنترل ملزومات درمانی

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۳۹۶