ثبت شکایت از کارمندان

ثبت شکایت از کارکنان
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • نام پدر*
  2
 • واحد یا فرد مورد شکایت*
  3
 • شرح شکایت*
  4
 • شماره تلفن ثابت*
  5
 • شماره همراه*نام کامل
  6
 • نشانی دقیق پستی*توضیح بیشتر
  7