شورای پیشنهادات

تعداد بازدید:۲۵۹۵

دبیر شورای پیشنهادهای دانشگاه

عبدالرحمان ولایتی

مدرک تحصیلی:

تلفن تماس: ۳۳۵۲۱۴۱۹ - ۰۴۵

 

فرم پیشنهادات برای ارائه به شورای پیشنهادهای دانشگاه: doc

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۹