پایگاه مقاومت بعثت

تعداد بازدید:۳۳۴۹

سید مجتبی هادیزاده فرد

مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت دولتی

تلفن تماس: ۳۳۵۲۲۲۹۱-۰۴۵

تلفن داخلی: ۲۲۷۹ (تلفنخانه ۵۳-۳۳۵۲۲۲۴۷)

آخرین ویرایش۰۷ تیر ۱۳۹۶